FÖRBEREDELSER


De flesta av oss arbetar bakom kulisserna från tidig morgon till sen kväll för att förbereda allt som säljs under dagen. Varje dag kommer varuleveranser som tas om hand av olika avdelningar i köket. Det är allt från emballage och dricka till lax, grönsaker och torrvaror. Alla varor som levereras kontrolleras enligt ett specifikt schema med olika kontrollpunkter så att varorna håller den kvalitet som vi eftersträvar.

Därefter fileas, skivas, bitas eller gravas laxen beroende på vad den skall användas till. Grönsaker rensas och tvättas för att sedan vara klara att användas. Under dagen produceras sedan löpande olika laxrätter, laxdelikatesser, cateringbeställningar och konferensbeställningar m.m.LAXEN

Vi jobbar främst med fjordlax och regnbågslax som vi idag huvudsakligen importerar från Norge där den är odlad. Fisken levereras hel till Göteborgs fiskhamn där den fileas och putsas för hand, vilket vi tycker blir bättre jämfört med att köpa färdiga filéer som en maskin har skurit. Därefter skickas den till oss eller till något av våra mindre rökerier vi samarbetar med.

Skall fisken rökas är vi noga med att den torrsaltas, d.v.s. filén gnids in med salt och får ligga och dra tills rätt salthalt har nåtts, och därefter röks den. Alternativ till detta, som många större rökerier använder sig utav, är att saltinjicera. Detta innebär att en saltlake sprutas in i filén för att få produkten salt men det är också ett sätt att reducera viktminskingen som annars normalt sker genom en rökprocess. Enligt vår mening leder denna injicering till en sämre konsistens på fisken, därför använder vi oss inte av den metoden.


LOGISKT TÄNK

 Det vi hela tiden strävar efter är att ständigt försöka bli bättre och att hålla en jämn hög kvalitet i allt vi gör, från produkter till service. Vi vill vara stolta över det vi gör och säljer, vi tar därför aldrig några genvägar som skulle kunna kompromissa en bra och ärlig produkt.

Vi vill att ni som våra gäster ska bli bemötta på ett sätt som vi ser som naturligt, att de produkter vi gör i våra kök inte ska behöva få ett tillsatt E nummer för att få rätt färg, smak, konsistens eller hållbarhet, även om vi tillverkar stora volymer så vill vi aldrig bli någon fabrik. Att ni som gäster till oss blir nöjda med ert besök och våra produkter gör oss glada och ger oss en trivsam arbetsplats. Egentligen inget konstigt utan endast logiskt tänk enligt oss.Laxbutiken
Laxbutiken
Laxbutiken
Laxbutiken

Kontakt

LAXBUTIKEN I HEBERG

Laxbutiken Heberg AB
E6, avfart 49
311 96 Heberg

Tel: 0346-511 10
heberg@laxbutiken.se
bokning@laxbutiken.se
Öppet alla dagar, 10-19

LAXBUTIKEN I LJUNGSKILE

Laxbutiken Ljungskile AB
E6, avfart 93
459 93 Ljungskile

Tel: 0522-208 10
ljungskile@laxbutiken.se
Öppet alla dagar, 10-19
Kreera web&design