FÖRBEREDELSER


De flesta av oss arbetar bakom kulisserna från tidig morgon till sen kväll för att förbereda allt som säljs under dagen. Varje dag kommer varuleveranser som tas om hand av olika avdelningar i köket. Det är allt från emballage och dricka till lax, grönsaker och torrvaror. Alla varor som levereras kontrolleras enligt ett specifikt schema med olika kontrollpunkter så att varorna håller den kvalitet som vi eftersträvar.

Laxen filéas, skivas, bitas eller gravas beroende på vad den skall användas till. Grönsaker rensas och tvättas för att sedan vara klara att användas. Under dagen produceras sedan löpande olika laxrätter, laxdelikatesser, cateringbeställningar och konferensbeställningar m.m.


LAXEN

Vi jobbar främst med fjordlax och regnbåge, som vi huvudsakligen importerar från Norge där den är odlad. Vi föredrar i många fall regnbågen då den inte är lika fet som laxen och uppfattas som lite friskare i smaken och fastare i konsistensen.


Fisken levereras hel till Göteborgs fiskhamn där den filéas och putsas för hand, vilket ger en högre kvalitet jämfört med att köpa färdiga filéer som gått igenom en maskin. Därefter skickas den till oss eller till något av våra mindre rökerier som vi samarbetar med.


HUR LEVER LAXEN?

All lax i en odling ska må bra och hanteras enligt djuretiska principer. Det är viktigt både för laxen och konsumenten eftersom stress hos lax ger sämre kvalitet på köttet. Så mycket som 97,5 % av odlingskassens volym utgörs av vatten.HUR GÅR FISKODLING TILL I NORGE?

En lax växer från ägg till full storlek på mellan 2 och 3 år. Efter 10-16 månader i sötvattensodlingar är laxen redo för att sättas i nätkassar i havet där den får växa i 14 till 22 månader. När fisken uppnått en vikt på 4-6 kg är den färdigväxt och transporteras till särskilda slakterier där den bedövas före slakt.VAD ÄTER LAXEN?


 

Odlad lax äter torrfoder i form av pellets. Varje pellet är som en matlåda med näringsämnen som laxen behöver. Av alla djur som används för matproduktion är laxen bäst på att utnyttja fodret effektivt. Idag används 1,15 kg torrfoder för att producera 1 kg lax. Till den mängden foder går det åt cirka 2,25 kg vildfisk. Det kan jämföras med den vilda laxen som äter ca. tio kg vild fisk för att växa 1 kg.

 

Alla ingredienser i fiskfodret måste svara mot specifika kvalitetskrav, vilket granskas av det norska Mattilsynet (motsvarar svenska Livsmedelsverket).

 

Mer information om norsk fiskodling finns på norskfisk.se


RÖKNING

Ska fisken rökas är vi noga med att den torrsaltas, det vill säga att filén gnids in med salt och får ligga och dra tills rätt salthalt uppnått. Därefter röks den.

Alternativ till detta, som många större rökerier använder sig av, är att saltinjicera. Detta innebär att en saltlake sprutas in i filén för att få produkten salt, men det är också ett sätt att reducera viktminskningen som annars normalt sker genom en rökprocess. Enligt vår mening leder denna injicering till en sämre produkt och därför använder vi oss inte av den metoden. 


LOGISKT TÄNK

 Det vi hela tiden strävar efter är att ständigt försöka bli bättre och att hålla en jämn hög kvalitet i allt vi gör, från produkter till service. Vi vill vara stolta över det vi gör och säljer och tar därför aldrig några genvägar som skulle kunna kompromissa en bra och ärlig produkt.

Vi vill att ni som våra gäster ska bli bemötta på ett sätt som vi ser som naturligt, att de produkter vi gör i våra kök inte ska behöva få ett tillsatt E nummer för att få rätt färg, smak, konsistens eller hållbarhet, även om vi tillverkar stora volymer så vill vi aldrig bli någon fabrik. Att ni som gäster till oss blir nöjda med ert besök och våra produkter gör oss glada och ger oss en trivsam arbetsplats. Egentligen inget konstigt utan endast logiskt tänk enligt oss.Laxbutiken
Laxbutiken
Laxbutiken
Laxbutiken

Kontakt

LAXBUTIKEN I HEBERG

Laxbutiken Heberg AB
E6, avfart 49
311 96 Heberg

Tel: 0346-511 10
heberg@laxbutiken.se
bokning@laxbutiken.se
Öppet alla dagar, 10-19

LAXBUTIKEN I LJUNGSKILE

Laxbutiken Ljungskile AB
E6, avfart 93
459 93 Ljungskile

Tel: 0522-208 10
ljungskile@laxbutiken.se
Öppet alla dagar, 10-19
Kreera web&design